Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Pocházím z Vietnamu, kde jsem strávil 10 let svého dětství než jsem se přestěhoval do České Republiky. Po dvou letech na základní škole v Čechách jsem podal přihlášku na zdejší gymnázium a vydržel jsem tam až do maturity. Moje cesta dále vedla na Jihočeskou univerzitu kvůli mému koníčku – rybaření. Po celé roky strávené v ČR mě nesmírně těšil zájem svých kamarádů a známých o Vietnam. Snad díky svým zážitkům z Vietnamu, které jsem se snažil podávat lidem, mě posunuly tak daleko v češtině. Téma Vietnam bylo vždy nevyčerpatelné v mé přítomnosti. To vše vyvrcholilo kulturní akcí pod názvem „Koření Vietnamu“ v roce 2013, kde jako spolupořadatel, jsem se snažil prezentovat svou kulturu ve všech ohledech včetně gastronomie. Vzpomněl jsem si na myšlenku, kterou jsem v minulosti přečetl. A to, že jídlo funguje jako esperanto. Jazykové i kulturní bariéry mezi Čechy zde žijící vietnamskou kulturou zmírníme tak, že se obě strany budeme poznávat přes gastronomie. Následně jsem otevřel obchůdek s těmito specialitkami za účelem nejen prodeje, ale i seznámení s naší kulturou.

Další informace jsou v rozhovoru, který jsme převzdali z týdeníku 5+2.